[Đăng ngày: 14/12/2014]
Giới thiệu chung
- Ngày thành lập UBND phường: 4/01/1999.
- Diện tích: 435,56m2
- Dân số: 8.327 hộ; 30.957 nhân khẩu
- Số tổ dân phố: 24 tổ dân phố + 2 tổ công vụ
Tổ chức bộ máy
     
Đảng ủy
* Ông Bùi Hữu Lực - Bí thư
Di động: 098.345.1307098.345.1307
Email: bhl@gmail.com
* Bà Phan Thị Mỹ - Phó Bí thư Thường trực
Di động: 0979.875.7480979.875.748
* Bà Vũ Thị Mai Hương - Phó Bí thư
Di động: 0982.882.3920982.882.392
Email: vumaihuong69@gmail.com

Hội đồng nhân dân
* Ông Bùi Hữu Lực - Chủ tịch HĐND
Di động: 098.345.1307098.345.1307
Email: bhl@gmail.com
* Ông Lê Hữu Ngọc - Phó Chủ tịch HĐND
Di động: 0987.007.9970987.007.997
     
Ủy ban nhân dân
* Bà Vũ Thị Mai Hương - Chủ tịch UBND
Di động: 0982.882.3920982.882.392
Email: vumaihuong69@gmail.com
* Bà Nguyễn Minh Yến - Phó Chủ tịch UBND phụ trách văn xã
Di động: 0982.888.2050982.888.205
Email: minhyen1974@gmail.com
* Bà Nguyễn Thị Huệ - Phó Chủ tịch UBND phụ trách nội chính
Di động: 096.305.8466096.305.8466
huenhatrang1974@gmail.com
     
Ủy viên Ủy ban nhân dân
* Ông Nguyễn Văn Hòa - Chỉ huy trưởng Quân sự
Di động: 0905.206.7450905.206.745
* Ông Hoàng Văn Sâm - Trưởng Công an
Di động: 094.555.9123094.555.9123
Thông tin liên hệ
- Địa chỉ:
- Email: phuoclong.nt@khanhhoa.gov.vn
Quay trở về
Đầu trang
In bài viết
Gửi cho bạn bè
Các tin khác :